Universiteit Utrecht

Wat is kartografie?

Explokart Historische Cartografie

Stichting Cartographiae Historicae Cathedra (doelstelling: het bestaan van de leerstoel historische cartografie op lange termijn zeker ter stellen)

Cursus Historische Cartografie (2012)

HOVO-Cursus Historische Cartografie (2012)Foto's
van de uitreiking van Ormeling's Cartography, de Koninklijke Onderscheiding en de Plancius medaille aan prof. Ferjan Ormeling, 20 en 21 november 2007

Foto's
van de uitreiking van het Liber Amicorum, de Plancius medaille en de Koninklijke Onderscheiding aan prof. Günter Schilder, 16 februari 2007

Articles in journals on the history of cartography

: author's list and cumulative indexes per journal

Website van de vakgroep Kartografie

(tot 2002)

Atlas van Nederland

Kartografie in Nederland

International Cartographic Association

Utrecht contributions to the Seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid 2000
  Publicatielijst
List of publications
Promoties
Doctoral dissertations

Monografieën gepubliceerd sedert 2000
Monographs published since 2000

Een totaaloverzicht van alle publikaties, inclusief tijdschriftartikelen, en lezingen is te vinden op de publicatielijst
A complete overview of all publications, including articles in journals, and papers is to be found on the list of publications
2012
Maps in books on Russia and Poland
Jason Hubbard. Japoniæ insulæ. The mapping of Japan. A historical introduction and cartobibliography of European Printed Maps of Japan before 1800.. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 14). Houten: HES & De Graaf, 2012. 444 blz.: ill.
Atlantes Neerlandici Peter van der Krogt and Hans Braat. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Volume IV A: The Galerie Agreable du monde by Pieter van der Aa. Houten: HES & De Graaf, 2012. 2 vols., 954 pp.: ill.
Peter van der Krogt and Elger Heere. The British Isles. Volume 1 England. HES & De Graaf; New Castle, DE (USA): Oak Knoll, 2012. (Guides to Dutch Atlas Maps, I).
2011
Maps in books on Russia and Poland Paula van Gestel-van het Schip, Joop Kaashoek, Jaap Molenaar, Rob Poelijoe, Henk Schipper and Hans van der Zwan. Maps in books on Russia and Poland. Published in the Netherlands to 1800. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 13). Houten: HES & De Graaf, 2011. 724 blz.: ill.
2010
Dienstbare kaarten Paul van den Brink. Dienstbare Kaarten: Een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Tijdschrift, 1873-1966. (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 12). Houten: HES & De Graaf, 2010. 719 blz.: ill.
Atlantes Neerlandici Peter van der Krogt. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Volume IV: The Town Atlases, Braun & Hogenberg, Janssonius, Blaeu, De Wit, Mortier and others Houten: HES & De Graaf, 2010. 3 vols., 1716 pp.: ill.
Dirk Blonk en Joanna Blonk-van der Wijst, Zelandia Comitatus: Geschiedenis en Cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860. - Houten: HES & de Graaf, 2010. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 11). - 508 blz. - ISBN 978-90-6194-240-5. - Informatie www.hesdegraaf.com
Günter Schilder and Hans Kok, Sailing for the East. History and catalogue of manuscript charts on vellum of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1799. - Houten: HES & de Graaf, 2010. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 10). - 708 blz. - ISBN 978-90-6194-260-3. - Informatie www.hesdegraaf.com
2009
Erik Walsmit, Hans Kloosterboer, Nils Persson, Rinus Ostermann, Spiegel van de Zuiderzee: Geschiedenis en Cartobibliografie van de Zuiderzee en het Hollands Waddengebied. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2009. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 9). - 744 blz. - ISBN 978-90-6194-230-6. - Informatie www.hesdegraaf.com
Marco van Egmond, Covens & Mortier: A Map Publishing House in Amsterdam, 1685-1866. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2009. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 8). - 600 blz. + CD-Rom - ISBN 978-90-6194-220-7. - Informatie www.hesdegraaf.com
2008
Elger Heere, GIS voor historisch landschapsonderzoek: Opzet en gebruik van een historisch GIS voor prekadastrale kaarten. Nederlandse Geografische Studies 375. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen, 2008. - 231 p. + cd-rom. - Proefschrift Utrecht.
English summary
Peter van der Krogt, Erlend de Groot & Martijn Storms. The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume VI: The Supplemental Volumes (Ergänzungsbände), descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas; General Indexes. - 't Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers, 2008. - 580 pp.
Günter Schilder. Monumenta Cartographica Neerlandica: volume VIII: Jodocus Hondius (1563-1612) and Petrus Kaerius (1571- after 1646). Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 2007 [= jan. 2008]. [Tekstdeel:] 596 pp.; [Kaartendeel:] 37 kaarten op 93 bladen. Inhoudsopgave en lijst facsimiles / Table of Contents and list of facsimiles
2007
Martijn Storms, Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. - 284 blz. - ISBN 978-90-6194-040-1. - Met bijdragen van Karel Leenders, Yolande Kortlever, Luc Janssens en Joss Hopstaken. - Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling West-Brabant à la Carte: drie generaties landmeters Adan in Roosendaal en Bergen op Zoom, 15 dec. 2007-15 juni 2008. - Bevat o.m. een cartobibliografie van het werk van de Adans.
Gerrit Knaap e.a., Java en Madoera = Java and Madoera. Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Voorburg: Asia Maior, i.s.m. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Nationaal Archief en Explokart/Universiteit Utrecht, 2007. - 432 blz. - ISBN 978-90-74861-27-4.- Informatie http://www.asiamaior.nl.
Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, edited by Elger Heere en Martijn Storms. - Nederlandse Geografische Studies nr. 365. - Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007. - 212 blz. - ISBN 978-90-6809-407-7. - Informatie
Richard L. Betz, The Mapping of Africa: A Cartobibliography of Printed Maps of the African Continent. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 7). - 537 blz. - ISBN 978-90-6194-489-8. - Informatie www.hesdegraaf.com
Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder: Vriendenboek ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag; Essays on the occasion of his 65th birthday; Festschrift zur Vollendung seines 65. Lebensjahres; Mélanges offerts pour son 65ième anniversaire / edited by Paula van Gestel-van het Schip and Peter van der Krogt. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 6). - 696 blz. + portf. 2 maps in facsimile (15 sheets). - ISBN 978-90-6194-479-9. - Informatie www.hesdegraaf.com. - See description on this page.
P.W.A. Broeders, Gijsbert Franco baron von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857: Leven en werk van ‘eene ware specialiteit’ in kaart gebracht. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. - 540 blz. + CD-Rom. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 5). - ISBN 90 6194 409 0. - Informatie www.hesdegraaf.com. - Ook verschenen als proefschrift Utrecht.
2006
Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de Graaf - Atlas Amsterdam / Günter Schilder, Jacques Moerman, Ferjan Ormeling, Paul van den Brink and Hans Ferwerda. - Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen, 2006. - 420 blz. - ISBN 90 74861 26 1: Prijs € 350,- incl. porto in Nederland. - Informatie: http://www.asiamaior.nl/informatievoc.htm.
P.J. de Rijke, Frisia Dominium: Kaarten van de provincie Friesland tot 1850, geschiedenis en cartobibliografie. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2006. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 4). - 451 blz. - ISBN 90-6194-419-8. - Informatie www.hesdegraaf.com
Joan Blaeu, Atlas Maior: "The greatest and finest atlas ever published" / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - New York: Barnes & Noble Books Inc. by arrang. with Taschen Verlag, 2006. 415 blz. - ISBN 0-760-78-2067.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Germania, Austria et Helvetia : Germanien, Österreich und Schweiz : Germania, Austria and Switzerland : Germanie, Autriche et Suisse : Sämtliche 124 Karten von Germanien, Österreich und der Schweiz, sowie Originaltexte von Joan Blaeu aus seinem Atlas maior von 1665: "dem grössten und prachtvollsten Atlas, der jemals veröffentlicht wurde" / Einführung und Texte von Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 2 vols., 404 blz., Titel vol. 1: Germania; titel vol. 2: Germania, Austria & Helvetia. - ISBN 3-8228-5102-7. - Teksten in Duits, Frans en Engels.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Belgica Regia & Belgica Foederata : De Lage Landen : Les Pays-Bas et la Belgique : The Netherlands and Belgium : Alle 63 kaarten van Nederland en België met originele citaten uit Joan Blaeu's Atlas maior van 1665, 'De grootste, schoonste die ooit verschenen is' / Inleiding en teksten van Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5103-5 / 3-8228-3828-4 (titel stofomslag: De Lage Landen). - Teksten in Nederlands, Frans en Engels.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Anglia : England, Angleterre, England [vol. 2: Scotia & Hibernia : Scotland and Ireland : L'Écosse et l'Irlande : Schottland und Irland] : All 113 maps of England, Scotland and Ireland, and the original commentaries from Joan Blaeu's Atlas maior of 1665 : "The greatest and finest atlas ever published" / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 2 vols., 392 blz. - ISBN 3-8228-5104-3. - Teksten in Engels, Frans en Duits.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Gallia : France : France : Frankreich : La totalité des 64 cartes de la France et des textes originaux de Joan Blaeu, extraits de son Atlas maior de 1665 : «L'Atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié» / Introduction et textes de Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5105-1. - Teksten in Frans, Engels en Duits.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Italia : Italia : Italy : Italien : Le 60 carte d'Italia di Joan Blaeu con i testi originali estratti dal suo Atlas maior del 1665 : »La raccolta di carte più vasta e più elegante mai pubblicata» / Introduzione e testi a cura di Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 208 blz. - ISBN 3-8228-5107-8. - Teksten in Italiaans, Engels en Duits.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665: Hispania, Portugallia, Africa & America : España, Portugal, África y América : Spain, Portugal, Africa and America : Espanha, Portugal, África e América : Los 64 mapas de Portugal, España, África y América con los textos originales de Joan Blaeu extraídos de su Atlas maior de 1665 : «El mejor atlas y el más grande jamás publicado» / Introducción y textos de Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2006. - 232 blz. - ISBN 3-8228-5106-X. - Teksten in Spaans, Engels en Portugees.
Robert H. van Gent, Andreas Cellarius: Harmonia Macrocosmica, The finest atlas of the heavens = Der prächtigste Himmelsatlas = L'atlas céleste le plus admirable. Köln etc.: Taschen, 2006. 240 pp., 32 x 53 cm. ISBN 3-8228-5290-2. Informatie Taschen Books.
2005
Peter van der Krogt & Erlend de Groot. The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume V: Africa, Asia and America, including the 'secret' atlas of the Dutch East-India Company (VOC), descriptive catalogue of volumes 35-46 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2005. 644 pp.
Картография: Визуализация геопространственных данных [Kartografiya: Vizualizatsiya geoprostranstvennych dannych] / Менно-Ян Краак и Ферян Ормелинг [Menno-Jan Kraak & Ferjan Ormeling]. - Москва: Научный Мир [Moskva: Nauchnyj Mir], 2005. - ISBN 5-89176-320-6.
Biografie van de Bosatlas (1877-heden) / Ferjan Ormeling; m.m.v. Rob van der Vaart. - Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2005. - 136 blz. - ISBN 9001 12227 2.
Joan Blaeu, Atlas Maior of 1665 / Introduction and texts by Peter van der Krogt; directed and produced by Benedikt Taschen. - Köln [etc.]: Taschen Verlag, 2005. - 594 blz. - augustus 2005: editie met teksten in Engels, Duits en Frans (ISBN ISBN 3-8228-3125-5); september 2005: editie met teksten in Engels, Nederlands en Frans (ISBN 3-8228-4680-5); oktober 2005: in Italiaans, Spaans en Portugees (ISBN 3-8228-4155-2).
The Van Keulen cartography Amsterdam, 1680-1885 / Dirk de Vries, Günter Schilder, Willem Mörzer Bruyns, Peter van Iterson and Irene Jacobs; with contr. By Nils Persson and Ton Vermeulen. - Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, i.s.m. Van Keulen Cartography Research Project, 2005. - 633 blz. + katern Indexsheets. - ISBN 90 6469 807 4.
Egmond, Marco van. Covens & Mortier: Productie, organisatie en ontwikkeling van een commercieel-kartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866). 't Goy-Houten : HES & De Graaf, 2005. – 427 p. + cd-rom. Niet in de handel. Projectbeschrijving (English summary & Nederlandse samenvatting volgen).
2004
Peter van der Krogt & Erlend de Groot. The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume IV: Holy Roman Empire, Hungary, Greece, Constantinople, Smyrna and Bible Maps, descriptive catalogue of volumes 25-34 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2004. 708 pp.
Petermann's Maps: Cartobibliography of the maps in 'Petermanns Geographische Mitteilungen', 1855-1945 / Jan Smits. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - Utrecht Studies in the history of Cartography; III. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2004. 632 pp. + CD-rom. ISBN 90 6194 249 7.
Atlantes Neerlandici 2003
Peter van der Krogt. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Volume III: Ortelius's Theatrum Orbis Terrarum, De Jode's Speculum Orbis Terrarum, The Epitome, Caert-Thresoor and Atlas Minor, The Atlases of the XVII Provinces, and Other Atlases Published in the Low Countries up to c. 1650 ’t Goy-Houten: HES & De Graaf, 2003. 2 vols., 970 pp.: ill.
idem, Volume II: The Folio Atlases Published by Willem Jansz. Blaeu and Joan Blaeu. ’t Goy-Houten: HES & De Graaf, 2000. 636 pp.: ill.
Günter Schilder. Monumenta Cartographica Neerlandica: volume VII: Cornelis Claesz. Founder and stimulator of Dutch cartography. Alphen aan den Rijn: Canaletto/Repro-Holland, 2003. [Tekstdeel:] 560 pp.; [Kaartendeel:] 63 kaarten op 108 bladen. Inhoudsopgave en lijst facsimiles / Table of Contents and list of facsimiles
Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, [red.] J.R. van Diessen en F.J. Ormeling; Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: P. van den Brink, F.J. Ormeling en J.W.H. Werner. - Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003. - 456 blz. - ISBN 90-74861-20-2.
2002
Ferjan Ormeling & Menno-Jan Kraak). Cartography, Visualization of Spatial Data. 2nd Edition. Harlow: Pearson, 2003 [nov. 2002]. ISBN 0130-88890-7 (Paperback). £25.99. Information.
R.W. Anson and F.J. Ormeling (eds.). Basic Cartography for students and technicians, volume 2. Second edition. Oxford [etc.]: Butterworth-Heinemann, 2002. Published on behalf of the International Cartographic Association.
Peter van der Krogt & Erlend de Groot. The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume III: The British Isles, Northern and Eastern Europe, descriptive catalogue of volumes 18-24 of the Atlas. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2002. 552 pp.
2001
Guicciardini Illustratus: De kaarten en prenten in Ludovico Guicciardini's 'Beschrijving van de Nederlanden' / Henk Deys, Mathieu Franssen. Vincent van Hezik, Fineke te Raa, & Erik Walsmit. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - Utrecht Studies in the history of Cartography; II. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2001. 396 pp. ISBN 90 6194 089 3.
2000
Günter Schilder (m.m.v. Klaus Stopp). Monumenta Cartographica Neerlandica: volume VI: Nederlandse foliokaarten met decoratieve randen, 1604-60 = Dutch folio-sized single sheet maps with decorative borders, 1604-60. Alphen aan den Rijn: Uitgeverij Canaletto/Repro-Holland, 2000. [Tekstdeel:] 452 pp.; [Kaartendeel:] 95 facsimiles op 96 bladen. Beschrijving en Inhoudsopgave / Description and Table of Contents
Hollandia Comitatus: Een kartobibliografie van Holland / D. Blonk & J. Blonk-van der Wijst. Utrechtse Historisch-Kartogafische Studies - Utrecht Studies in the history of Cartography; I. 't Goy-Houten: HES & De Graaf, 2000. 488 pp. ISBN 90 6194 418 x.
Atlantes Neerlandici Peter van der Krogt. Koeman's Atlantes Neerlandici: New Edition, Volume II: The Folio Atlases Published by Willem Jansz. Blaeu and Joan Blaeu. ’t Goy-Houten: HES & De Graaf Publishers, 2000. 636 pp.: ill.