Kaartboekenlijst

 

Tot nu toe was het niet bekend hoeveel kaartboeken er zich in Nederland bevinden en op welke gebieden ze betrekking hebben. Er is slechts een inventaris van kaartboeken in de Nederlandse rijksarchieven door Y.M. Donkersloot-de Vrij (1981). Met de in 2000 gehouden enquête onder Nederlandse en Vlaamse archieven is een completer beeld verkregen. De respons onder de Nederlandse archieven was beduidend groter dan de respons onder de Belgische archieven. De analyse van de kaartboeken beperkt zich voorlopig dan ook tot de kaartboeken in Nederlandse archieven.

Voor een overzicht van de ons bekende kaartboeken in Nederland kunt u hier terecht. Voor een overzicht van de ons bekende kaartboeken in België kunt u hier terecht.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op deze lijsten, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Spreiding van kaartboeken in Nederlandse archieven

De kaartboeken komen in het hele land voor. De nadruk ligt echter zeer sterk op het westen van het land. Andere concentratiegebieden zijn Utrecht, Oost-Gelderland en Zeeland / West-Brabant. Naast deze kwantitatieve verschillen zijn er ook temporele regionale verschillen. Wat datering betreft kan gezegd worden dat de oudste kaartboeken vooral in het westen van Nederland voorkomen. In Holland en Utrecht ligt de nadruk op de zestiende en zeventiende eeuw. De jongste kaartboeken bevinden zich vooral in Zeeland en West-Brabant. In deze regio ligt de nadruk op de achttiende en zelfs negentiende eeuw. Gelderland neemt een tussenpositie in.