De onderzoekers

 

Uitvoerders:

 

Naam: Martijn Storms

Functie: junior-docent onderzoeker bij de disciplinegroep Kartografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Aanstelling: tijdelijk, van 1 april 2001 tot 1 april 2003

Studie: Sociale Geografie en Planologie, met als afstudeerrichting Kartografie. Bijvakken in de historische kartografie en historische geografie. Afgestudeerd: 1 juni 2001

Onderzoeksgebied: de historische achtergronden van kaartboeken en de huidige toepassingsmogelijkheden

Eerdere projecten: medewerker vertaalproject elektronische atlas Encarta, medewerker toeristische routeplanner ANWB, medewerker database GBKN, medewerker Kadastrale atlas Utrecht, medewerker inventarisatie Waterstaatskaart Meetkundige Dienst, medewerker indexkaarten Blaeu – v.d. Hem, docent GO-cursus ‘Kartografische Documenten’,  uitvoerder Historische Structuuratlas gemeente Zeist,

Nevenactiviteiten: redactie Caert-Thresoor, Caert-Thresoorrubriek @ la Carte,

Publicaties:               

* Heere, E. & M. Storms (2000), Kaartprojecties binnen GIS. In: E.M. Fendel (red.), Geo-informatiedag Nederland 2000;                                      presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie. Delft: VGVI,                                    KvAG, NVK, NexpRI, & NVG, 2000, pp. 7.11 – 7.15

* Heere, E.  & M. Storms, @la Carte [internetrubriek]. In: Caert-Thresoor 20, 1 (2001):21; 2 (2001):49; 20, 3 (2001):69; 20, 4                                             (2001):105

* Heere, E. & M. Storms (red.)(2001), Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, (NVK                                     Publicatiereeks nr 32)

* Storms, M. (2001), Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht, 13 – 17 in E. Heere & M. Storms (red.), Het                                           kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, (NVK Publicatiereeks nr 32)

* Heere, E. & M. Storms (2001), Selectie van kaartprojecties binnen GIS. In: Kartografisch Tijdschrift 27 nr 1 (2001): 44 - 48

* Heere, E. & M. Storms (2001), Delflands kaarten belicht. In: Het Waterschap 86, afl 7: 338 - 343

* Heere, E.  & M. Storms (samenst.) (2002). Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991) / red. Jan Hoofs en Yvonne van der Pijl. - Delft:            Meetkundige Dienst, afd. IEBD. 

* Heere, E.  & M. Storms, @la Carte [internetrubriek]. In: Caert-Thresoor 21, 1 (2002):26

* Storms, M. (2002), Het kaartboek; een schat aan informatie. In: Questa 16, 3: 12-13

 

Lezingen:                  

* Storms, M. Kaartprojecties binnen GIS. GIN 2000, Geo-Informatiedag Nederland 2000, De Reehorst, Ede, 18 februari 2000

* Storms, M. Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht, Het kaartboek geopend: Studiedag werkgroep Geschiedenis van de Kartografie van    de NVK, Delft 3 april 2001

* Storms, M., Ontsluiting van oude kaarten via het WWW. Studiedagen “Web Kartografie”, Nederlandse Vereniging voor Kartografie,                                 Enschede 18 april 2002

 

 

Naam: Elger Heere

Functie: junior-docent onderzoeker bij de disciplinegroep Kartografie, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Aanstelling: tijdelijk, van 1 april 2001 tot 1 april 2003

Studie: Sociale Geografie en Planologie, met als afstudeerrichting Kartografie. Bijvakken in de historische kartografie en    

historische geografie. Afgestudeerd: 1 juni 2001

Onderzoeksgebied:   de toepassing van GIS (Geografisch Informatie Systeem) bij historisch-geografisch onderzoek, specifiek de kartografische aspecten hiervan.

Eerdere projecten:    medewerker vertaalproject elektronische atlas Encarta, medewerker toeristische routeplanner ANWB, medewerker database GBKN, medewerker Kadastrale atlas Utrecht, medewerker inventarisatie Waterstaatskaart Meetkundige Dienst, medewerker indexkaarten Blaeu – v.d. Hem, docent GO-cursus ‘Kartografische Documenten’,  uitvoerder Historische Structuuratlas gemeente Zeist,

Nevenactiviteiten:     redactie Kartografisch Tijdschrift, Caert-Thresoorrubriek @ la Carte,

Publicaties:               

* Heere, E. & M. Storms (2000), Kaartprojecties binnen GIS. In: E.M. Fendel (red.), Geo-informatiedag Nederland 2000;                                      presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie. Delft: VGVI,                                    KvAG, NVK, NexpRI, & NVG, 2000, pp. 7.11 – 7.15

* Heere, E.  & M. Storms, @la Carte [internetrubriek]. In: Caert-Thresoor 20, 1 (2001):21; 2 (2001):49; 20, 3 (2001):69; 20, 4                                             (2001):105

* Heere, E. & M. Storms (red.)(2001), Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, (NVK                                     Publicatiereeks nr 32)

* Heere, E. (2001), Beschrijving en ontsluiting van kaartboeken, 13 – 17 in E. Heere & M. Storms (red.), Het kaartboek geopend.                           Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, (NVK Publicatiereeks nr 32)

* Heere, E. & M. Storms (2001), Selectie van kaartprojecties binnen GIS. In: Kartografisch Tijdschrift 27 nr 1 (2001): 44 - 48

* Heere, E. & M. Storms (2001), Delflands kaarten belicht. In: Het Waterschap 86, afl 7: 338 - 343

* Heere, E.  & M. Storms (samenst.) (2002). Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991) / red. Jan Hoofs en Yvonne van der Pijl. - Delft:            Meetkundige Dienst, afd. IEBD. 

* Heere, E.  & M. Storms, @la Carte [internetrubriek]. In: Caert-Thresoor 21, 1 (2002):26

Lezingen:                  

* Heere, E. Beschrijving en ontsluiting van kaartboeken, Het kaartboek geopend: Studiedag werkgroep Geschiedenis van de                                     Kartografie van de NVK, Delft 3 april 2001

 

Klik hier voor de publicatielijst van de disciplinegroep Kartografie.

 

Begeleidingscommissie:

 

Universiteit Utrecht:

Prof. dr. F.J. Ormeling; hoogleraar Kartografie

Prof. G. Schilder; hoogleraar Historische Geografie

Dr. P.P.W.J. van de Brink; historisch kartograaf

Dr. P.C.J. van der Krogt; historisch kartograaf

Dr. J. Renes; historisch geograaf

 

Overige begeleiders:

Prof. J.A.J. Vervloet; hoogleraar Historische Geografie, Alterra, Wageningen

Drs. C.H.M. de Bont, historisch geograaf, Alterra, Wageningen

Dr. G. Verhoeven, gemeentearchivaris Delft

Drs. A. Pietersma, Utrechts Archief

Drs.. W. Resida, Gelders Archief

Drs. A.P. de Klerk, consulent regionale geschiedbeoefening Zeeland