Section Cartography

Publicaties en Lezingen 1989
Publications & Papers 1989

INDEXOverzicht

 1. EXPLOKART
 2. GISLA-IKS, STEPRO & Kaartredactie

Personele bezetting 1989:
Vaste staf: prof.dr. F.J. Ormeling, prof.dr. G. Schilder, ir. P.G.M. Mekenkamp, drs. R.O. Koop.
Tijdelijke staf: drs. P.P.W.J. van den Brink, drs. P.B.M Haemers, drs. M.M.Th.L. Hameleers, drs. D.J. Harms, J.F.M. Janssen, drs. B. Köbben, drs. J.J. Krijnders, drs. P. Moen.
Vrijwilligers o.a.: dr. P.C.J. van der Krogt.

1. EXPLOKART

Publikaties / Publications

Proefschrift / Dissertation

 1. P.C.J. van der Krogt. Globi Neerlandici: De produktie van globes in de Nederlanden Utrecht : HES Uitgevers, 1989. - xiv, 415 blz., 16 afbn. - diss. Utrecht 17 febr. 1989. Samenvatting.

Boeken en Facsimiles / Books and Facsimiles

 1. Hameleers, M.M.Th.L. & J. Werner. De Amsterdamse Omnibuskaart van 1839 (The Omnibusmap of Amsterdam of 1839). Amsterdam: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1989. Tekst ter begeleiding van de facsimile-uitgave (met Engelse vertaling).
 2. Schilder, G., & J. van Bracht The origins of New York. Commentary to the facsimile edition of 'Nieuw Amsterdam ofte nue Nieuw Iorx opt' Eylant Man' and 'Afbeeldinge van de stadt Amsterdam in Nieuw Nederlandt'. Zürich, Edition Seefeld, 1988. 63 pp en portfulio met facsimilé's.

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

 1. Brink, P.P.W.J. van den. "De kaart van Rijnland door Floris Balthasar van Berckenrode." In Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berkenrode in 1614 getekend, ed. K. Zandvliet (m.m.v. P. van den Brink), 1-17. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989.
 2. —— "Produktie, distributie en gebruik van kaarten en atlassen." In Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten-en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, ed. P. van den Brink en J. Werner, 46-47. Utrecht: HES Uitgevers, 1989.
 3. —— "Wat boden de Amsterdamse kaartuitgevers?" In Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten - en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, ed. P. van den Brink en J. Werner, 58-73. Utrecht: HES Uitgevers, 1989..
 4. —— & K. Zandvliet. "Bibliografie van kaarten en prenten." In Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berkenrode in 1614 getekend, ed. K. Zandvliet (m.m.v. P. van den Brink), 51-56. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989.
 5. Hameleers, M.M.Th.L. "Copperplates in the Northern Netherlands." The Map Collector 47 (1989): 36-39.
 6. —— "Afbeeldingen van steden: een poging tot plaatsbepaling tussen kunst en wetenschap." Caert-Thresoor 8,2 (1989): 22-32.
 7. Krogt, P.C.J. van der. "De opleiding kaart- en atlasbeheer GO-H." Open: Vaktijdschrift voor Bibliothecarissen, Literatuuronderzoekers en documentalisten 20 (1988) l, 6-9.
 8. —— "Oude kaarten op nieuwe Nederlandse postzegels." Caert-Thresoor 7 (1988): 79-80.
 9. Schilder, G. "The chart of Europe in four sheets of 1589 by Lucas Jansz Waghenaer." In Theatrum Orbis Librorum: Liber Amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday, ed. T. van Uchelen, K. van der Horst and G. Schilder, 78-93. Utrecht: HES Publishers, 1989.
 10. —— "Historische kartografie: quo vadis?" Kartografisch Tijdschrift 15, 2 (1989): 23-30.
 11. —— "Ghesneden ende ghedruckt inde Kalverstraet: de Amsterdamse kaarten- en atlassenuitgeverij tot in de negentiende eeuw, een overzicht." In Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten-en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, ed. P. van den Brink en J. Werner, 11-20. Utrecht: HES Uitgevers, 1989.
 12. —— A journey to the East Indies: Five important eighteenth century manuscript sea-charts of the Dutch East India Company. Catalogue. Amsterdam: Nico Israel, 1989, pp 37-46.

Abstracts

 1. Hameleers, M.M.Th.L. "Placing maps of towns between art and science: responsabilities of a map historian." Abstracts XIIIth International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989, pp. 24-27.
 2. —— & P.C.J. van der Krogt. "The bibliography on the history of cartography of the Netherlands." Abstracts XIIIth International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989, pp. 77-80.

Geredigeerde boeken / Edited books

 1. Brink, P.P.W.J. van den, & J.W.H. Werner. Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Utrecht: HES Uitgevers, 1989. 112 p.

Lezingen / Papers

 1. Hameleers, M.M.Th.L. De verschillende manieren waarop steden door de eeuwen heen afgebeeld werden, toegelicht aan de hand van Vlaamse en Amsterdamse voorbeelden. Vlaams cultureel centrum, Amsterdam, januari 1989.
 2. —— Placing maps of towns between art and science: responsabilities of a map historian. 13th International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989.
 3. —— & P.C.J. van der Krogt. The bibliography on the history of cartography of the Netherlands. 13th International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989.
 4. Mekenkamp, P.G.M. Geometric cartography: the accuracy of old maps. 13th International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989.
 5. Krogt, P.C.J. van der. Seventeenth century Dutch globes: navigational instruments?. - 7th Symposium of the Coronelli Society, Budapest, August 1989.
 6. —— De globeproduktie en de Gelderse familie Van Langren in de 16de en 17de eeuw. Kon. Ned. Gen. v. Geslacht en Wapenkunde, afd. Gelderland. - Arnhem, 11 maart 1989.
 7. Schilder, G. Onderzoek in de historische kartografie bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen van de RU Utrecht. Onderzoeksdag NVK, Utrecht, december.

2. GISLA-IKS, STEPRO & Kaartredactie

Geografische systemen voor Landschapsanalyse - Interactieve Kartografische Systemen

Publikaties / Publications

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

 1. Haemers, P.B.M. "Teaching environmental mapping using remotely sensed data." In Proceedings of the Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 53-59. ICA Commission on Education and Training.
 2. Jansens, J.W., F.J. Ormeling & U. Uiterwijk. "Operationele digitale bodembedekkingskaart 1:50.000." Kartografisch Tijdschrift 15, 1 (1989): 19-25.
 3. Köbben, B.J., & R.O. Koop. "The use of ATLAS*DRAW and ATLAS*GRAPHICS for the entry of locational and non-locational data into the GIMMS system." In Proceedings 4th GIMMS Conference and Workshop, Delft, May 1-2, 1989.
 4. Köbben, B.J., & H. Tappel. Functioneel ontwerp voor een kartografisch expertsysteem voor symboulkeuze bij de RPD. Interne notitie RUU en RPD.
 5. Koop, R.O. "De toepassing van kartografische software bij de presentatie van lokatiegebonden statistische informatie." In Bundel bij het Symposium voor Statistische Software 1989, Utrecht, 25 oktober 1989. CBS/Vereniging voor Statistiek.
 6. —— "Introducing biology students to the benefits of computer-assisted cartography and GIS." In Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 83-93. ICA Commission on Education and Training.
 7. Krijnders, J.J. "Grafische presentatie van topografische elementen." Eindrapport onderzoek in opdracht van het RAVI. RAVI-rapport no 16, 1989. 80 pp.
 8. ——, F.J. Ormeling & P. Stefanovic. "Een advies voor de standaardisering van symbolen voor grootschalige kaarten." Geodesia 6 (1989): 290-295.
 9. Mekenkamp, P.G.M. "Naar een geometrisch kommunikatie-formaat voor de kartografie." Kartografisch Tijdschrift 15, 3 (1989): 49-53.
 10. —— "De berekening van het zwaartepunt van de Europese gemeenschap." Elsevier, no 23, juni 1989.
 11. Ormeling, F.J. "Environmental Mapping in Transition." In Proceedings of the Seminar on Teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989, 11-27. ICA Commission on Education and Training.
 12. —— "Bildformung: Kritische Anmerkungen zur Kartengestaltung." Internationales Jahrbuch für Kartographie 1989, pp. 169-199.
 13. —— "Requirements for computer-assisted map design courses." Internationales Jahrbuch für Kartographie 1988, pp. 265-273.
 14. —— "Der Nationalatlas der Niederlande in zweiter Auflage." In Zum Problem der thematischen Weltatlanten, 146-155 Gotha: Haack, 1989.
 15. —— "Organisation of the National Atlas in the Netherlands." In Papers presented at the first meeting of the International Cartographic Association Commission on National Atlases, ed. B. Rystedt. Stockholm/Kiruna, March 11-15, 1989. 9 pp.
 16. —— "Education and training in cartography." In Cartography, past, present and future, ed. D.W. Rhind en D.R.F. Taylor, 123-138. London: Elsevier, 1989.
 17. Ormeling Sr., F.J., & F.J.Ormeling Jr. "The Bos atlas and geography in the Netherlands." Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (l989): 58-62.

Abstracts

 1. Mekenkamp, P.G.M. "A geometric communication format for cartographic data interchange." Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989, pp. 155-156.
 2. Ormeling, F.J. "The Exercise Manual." Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989. p 396.

Geredigeerde boeken / Edited books

 1. Ormeling, F.J., & R.E. Dahlberg, Proceedings Seminar Teaching Cartography for Environmental Information Management. ICA Commission on Education and Training, Enschede 1989. Utrecht, 1989. 117 pp.

Lezingen / Papers

 1. Haemers, P.B.M. Teaching environmental mapping using remotely sensed data. Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989.
 2. Koop, R.O. Introducing biology students to the benefits of computer-assisted cartography and GIS. Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989.
 3. —— De toepassing van kartografische software bij de presentatie van lokatiegebonden statistische informatie. Symposium voor Statistische Software 1989, Ned. Ver. voor Statistiek, Den Haag 25 oktober 1989.
 4. —— Onderzoek in de moderne kartografie bij de faculteit der ruimtelijke wetenschappen van de RU Utrecht. Onderzoeksdag NVK, Utrecht, december.
 5. —— & B.J. Köbben. The use of ATLAS*DRAW and ATLAS*GRAPHICS for the entry of locational and non-locational data into the GIMMS system. 4th GIMMS Conference and Workshop, Delft, May 1-2, 1989.
 6. Mekenkamp, P.G.M. A geometric communication format for cartographic data interchange. 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989.
 7. Moen, P. Monitoring the increase of grasses in heather vegetation by means of remote sensing and GIS. Internationaal Heide-symposium, Willingen BRD, september.
 8. Ormeling, F.J. Evolution of Environmental Mapping in the Netherlands. Seminar on teaching Cartography for Environmental Information Management, Enschede, April 24-26, 1989.
 9. —— The Exercise Manual belonging to basis cartography. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 10. —— Remote sensing images and land use maps. International Cartographic Association, 14th World Conference, Budapest.
 11. —— Kartografisch onderzoek in Nederland. Onderzoeksdag NVK, Utrecht, december.

Home Cartography Section    Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.