Section Cartography

Dr. Elger Heere

Publicaties en Lezingen
Publications & Papers

INDEXTerug naar overzicht


Publikaties / Publications

Proefschrift / Dissertation 2008

Boeken / Books

  2002

 1. (met Martijn Storms) (samenst.). Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991), red. Jan Hoofs en Yvonne van der Pijl. Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD, [2002].

Rapporten e.d.

 1. (met Martijn Storms), Rapportage gebruiks- en beheersinterviews kaartboeken en prekadastrale kaarten. Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, URU-Explokart & URU-GIforSPS, 2005

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

  2001-...

 1. (met Martijn Storms). '@ la carte.' [internetrubriek]. Caert-Thresoor, elk nummer vanaf 20, 1 (2001)

  2001

 2. 'Beschrijving en ontsluiting van kaartboeken.' In Het kaartboek geopend, E. Heere & Martijn Storms, 13-17. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2001. (NVK Publikatiereeks; nr. 32).
 3. (met Martijn Storms). 'Selectie van kaartprojecties binnen GIS.' Kartografisch Tijdschrift 27, nr. 1 (2001): 44-48. Samenvatting.
 4. (met Martijn Storms). 'Delflands kaarten belicht.' Het Waterschap 86, afl. 7 (2001): 338-343.

  2002

 5. (met Martijn Storms). 'Predakastrale bronnen op Voorne.' In: Henk Baas, Sonja Barends... [et al.] (red.), Landschap in archieven, 75-78. Historisch Geografisch Tijdschrift 20e jrg. nr. 3. Utrecht: Matrijs, 2002.

  2003

 6. 'Het bos in met GPS'. Kartografisch Tijdschrift 29 (2003) 1: 5-7.
 7. 'Het gebruik van GIS bij het onderzoek naar prekastrale kaarten'. Kartografisch Tijdschrift 29 (2003) 3: 25-28.

  2004

 8. (met Martijn Storms). 'Het Kadaster van 1832 op Internet.' Historisch-Geografich Tijdschrift 22 (2004), 3:98-108.

  2005

 9. (met Martijn Storms). 'The use of Dutch map books.' p.113-127, in: Birgitta Roeck Hansen (red.), Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna. - Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 57, 2005.
 10. (met Martijn Storms). 'Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving.'. In: Caert-Thresoor 24 (2005) 3: 93-99.

  2006

 11. 'The use of GIS with property maps.' In Proceedings of the First International Workshop Digital Approaches to Cartographic Heritage, Thessaloniki, Greece, 18-19 May 2006, editor Evangelos Livieratos, pp. 295-301. - Thessaloniki: National Centre for Maps and Cartographic Heritage, 2006.

  2007

 12. 'Het lokaliseren van perceelkaarten: Methode voor een systematische benadering,' 617-626. In Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.)., Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007 (summary)
 13. (met Ferjan Ormeling), 'De Atlas Amsterdam van Isaak de Graaf'. Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007) 7/8: 268-273.
 14. (met Peter van der Krogt), Historische kaarten, hoofdstuk 1 (blz. 15-33), in: De Bosatlas van Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff Atlasproducties, 2007.
 15. (met Peter van der Krogt & Menno-Jan Kraak, [Texts and map selection] 700 years of Dutch Cartography: Holland Agenda 2008. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2007.
 16. (met Martijn Storms) 'Visualising an all-round cartographer: A biography of Prof.Dr. Ferjan Ormeling.' In Elger Heere en Martijn Storms (ed.), Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, 11-36. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007.
 17. (met Martijn Storms) 'Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof.dr. Ferjan Ormeling', Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007), 12: 482-488.
 18. (met Martijn Storms) 'Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof.dr. Ferjan Ormeling.' Caert-Thresoor 26, 4 (2007): 90-96.
 19. 'De Vaart van Brielle naar Hellevoetsluis'. Omslag: Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 5, 1 (2007): 12.

  2008

 20. 'Visualisering van de planimetrische nauwkeurigheid van oude kaarten met MapAnalyst.' Caert-Thresoor 27, 1 (2008): 5-10.

  2009

 21. (met Bernhard Jenny) 'Oude kaarten in een GIS: mogelijkheden en beperkingen.' Caert-Thresoor 28, 2 (2009): 33-39.

  2010

 22. (met Peter van der Krogt, Ferjan Ormeling & Martijn Storms) 'Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer'. Historisch-geografisch Tijdschrift 28-4 (2010), blz. 140-145.

Geredigeerde boeken / Edited books

  2001

 1. (met Martijn Storms). Het kaartboek geopend. NVK Publikatiereeks, 32. (Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2001. Inhoud.

  2007

 2. (met Martijn Storms). Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography. - Nederlandse Geografische Studies nr. 365. - Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007. - 212 blz. - ISBN 978-90-6809-407-7. - Informatie

Lezingen / Papers

  2001

 1. Beschrijving en ontsluiting van kaartboeken. Het kaartboek geopend: Studiedag werkgroep Geschiedenis van de Kartografie van de NVK, Delft 3 april 2001.

  2002

 2. (met Martijn Storms). Niederländische Präkataster-Kartenbücher. 11. Kartographiehistorisches Colloquium, Nürnberg, 20 September 2002.

  2003

 3. (met Martijn Storms). GIS-toepassing voor de ontsluiting van prekadastrale kaarten. Studiedag Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 22 mei 2003.
 4. (met Martijn Storms). The use of Dutch map books. KVHAA’s symposium Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna, Stockholm, Sweden, 27 november 2003
 5. The use of GIS in historical cartography. 21st International Cartographic Conference, Durban, South Africa, 13 augustus 2003.

  2005

 6. (met Martijn Storms). Dutch estate atlases and historical GIS. - 10 maart 2005 - URU-dagen, Doorn
 7. (met Martijn Storms). Oude kaarten van provinciën tot perceel. - 15 maart 2005 - Boekhandel/Antiquariaat Grimbergen, Lisse [Boekenweek-lezing]
 8. (met Martijn Storms). Dutch Estate Atlases and Historical GIS, Use and Digital Cataloguing of Manuscript Property Atlases (16th-19th Century). - 22 juli 2005 - 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.
 9. Het gebruik van GIS in historisch onderzoek. - 13 december 2005 - Historisch-geografische Vereniging Utrecht.

  2007

 10. De toepassing van GIS bij prekadastrale kaarten. Lezing gehouden op de studiedag 'Geschiedenis en Geografische Informatiesystemen' 8 juni 2007, Den Haag. http://www.dans.knaw.nl/nl/dans_symposia/2007_04
 11. How Do Users of Old Maps Relate to the New Digital Technologies?, 7 uli 2007, ISCEM Meeting, Pre-conference meeting at the International Conference for the History of Cartography, Bern.

  2008

 12. Oude kaarten: van provincie tot perceel. – 24 april – Lezingencyclus Vrienden van Het Witte Kerkje, Maassluis.
 13. User Issues on historical GIS. Historical GIS 2008, University of Essex. 22 Augustus.
 14. GIS en landschapsgeschiedenis. Een verkenning van de mogelijkheden. Symposium 100 Jaar Geografie in Utrecht. 19 september.

Home Cartography Section Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.