Section Cartography

Ir. Peter Mekenkamp

Publicaties en Lezingen 1989-2005
Publications & Papers 1989-2005

INDEXTerug naar overzicht


Publikaties / Publications

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

  1989

 1. "Naar een geometrisch kommunikatie-formaat voor de kartografie." Kartografisch Tijdschrift 15, 3 (1989): 49-53.
 2. "De berekening van het zwaartepunt van de Europese gemeenschap." Elsevier, no 23, juni 1989.
 3. "A geometric communication format for cartographic data interchange." Abstracts 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989, pp. 155-156.

  1990

 4. "Die Entwicklung einer neuen Methode für die Bestimmung der Genauigkeit von alten Karten." In Proceedings Historisch Kartografische Konferenz Oldenburg und das Wasser, Oldenburg 1990. Deutsche Gesellschaft f. Kartographie. Oldenburg (1990)
 5. "The need for projection parameters in a GIS environment." In Proceedings of the First European Conference on Geographical Information Systems, Amsterdam 1990, 762-770. Utrecht, 1990.

  1991

 6. "The geometric integration of spatial data." In Proceedings Eurocarto IX 1991, Warszawa 11-13 juni 1991. Intern. Cartogr. Ass./Inst. of Geodesy & Cartogr. Warszawa (1991) 10 pp.

  1993

 7. (met F.J. Ormeling). "Nieuwe fotokaartserie van Nederland in kleur." Geografie 2 (1993): 46-47.

  1994

 8. "Global change and GIS-accuracy." In FIG conference, Melbourne 1994, Papers, Commission 3 (Land Information Systems), 303.2, 1-10. (1994).
 9. "De wassende breedten van Mercator." Caert-Thresoor 13 (1994): 12-17.
 10. (met P. van der Molen). "FIG-congres 1994 een groot succes." Geodesia (1994) 6: 278-283.

  1995

 11. "GPS in GIS Perspectief." NexpRI Info 4/95 (1995): 3-6.
 12. "GPS voor GIS Perspectief." Vi Matrix 3/1 (1995): 16-17.

  1996

 13. "De kadastrale kaart van Orvelte (Drenthe)." In Jaarverslag SGBO 1995/1996, tussen blz. 56 en 57. Den Haag: SGBO (Onderzoeks en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten), 1996.

  2001

 14. "Structuur in kaartprojecties." Kartografisch Tijdschrift 27, nr. 1 (2001): tussen blz. 30 en 31. (Kernkatern 15).

  2005

 15. (met Piet Ververgaert), "Klassieke wereldbeelden. Wat scheidt Europa van AziŽ?". - In: Caert-Thresoor 24, 3 (2005): 53-59.

Geredigeerde boeken / Edited books

  1993

 1. (met F.J. Ormeling). Ruimtelijke informatie: beheer en documentatie. NVK publicatiereeks, 7. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993. 64 pp.
 2. Kartografie in het GIS-tijdperk. NVK publikatiereeks, 11. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1994. 132 pp. Inhoud.

  1996

 3. (met M.F.W. Röttjers). Kartografie en communicatie: glamour of efficiency. NVK publikatiereeks; 19. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1996. 115 pp.

Lezingen / Papers

  1989

 1. Geometric cartography: the accuracy of old maps. 13th International Conference on the History of Cartography, Amsterdam 1989.
 2. A geometric communication format for cartographic data interchange. 14th World Conference International Cartographic Association, Budapest 1989.

  1990

 3. Die Entwicklung einer Methode fü die Bestimmung der Genauigkeit von alten Karten. Kongress Oldenburg und das Wasser, 23 maart 1990.
 4. An integrated projection system. European Conference of Ministers responsible for regional planning (CEMAT), Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Hag, 27 maart 1990.

  1991

 5. Thematische Vastgoedinformatie bij gemeenten. Inleiding Studiedag Thematische Vastgoedinformatie bij Gemeenten, Utrecht, 16 april 1991.
 6. Geometrische kartografie. Onderwijsdag van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie/ITC Enschede met het thema: computeronderwijs, 11 oktober 1991.

  1994

 7. Global Change and GIS-Accuracy. FIG-congres. Melbourne, 8 maart 1994.
 8. GPS: een pas op de plaats. REMU/Digitop. Utrecht, 28 oktober 1994.
 9. GPS in GIS-perspectief. NexpRI. Utrecht, 16 december 1994.

  1996

 10. (met F.J. Ormeling). Kaartgebruik. Pijnacker. Lezingvoor de Afdeling Pijnacker, Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Juni 1996.

  1997

 11. (met F.J. Ormeling). Kartografie. Winteracademie, Pijnacker 14 februari 1997.

  2000

 12. (met F.J. Ormeling). Toegankelijkheid van Haagse geo-informatie. Jubileumcongres samenwerkingsverband DIGTOP, Den Haag 15 november 2000.

Home Cartography Section Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.