Section Cartography

Drs. Martijn Storms

Publicaties en Lezingen t/m 2007 (en latere in relatie met Explokart onderzoek)
Publications & Papers up to 2007 (and later ones with relation to his Explokart research)

INDEXTerug naar overzicht


Publikaties / Publications

 

Boeken / Books

  2002

 1. (met Elger Heere) (samenst.). Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991), red. Jan Hoofs en Yvonne van der Pijl. Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD, [2002].

  2007

 2. Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. - 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007. - 284 blz. - ISBN 978-90-6194-040-1. - Met bijdragen van Karel Leenders, Yolande Kortlever, Luc Janssens en Joss Hopstaken. - Verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling West-Brabant à la Carte: drie generaties landmeters Adan in Roosendaal en Bergen op Zoom, 15 dec. 2007-15 juni 2008. - Bevat o.m. een cartobibliografie van het werk van de Adans.

  2008

 3. (met Peter van der Krogt en Erlend de Groot). The Atlas Blaeu-van der Hem of the Austrian National Library: volume VI: The Supplemental Volumes (Ergänzungsbände), descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas; General Indexes. - 't Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers, 2008. - 580 pp.

Rapporten e.d.

 1. (met Elger Heere), Rapportage gebruiks- en beheersinterviews kaartboeken en prekadastrale kaarten. Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen, URU-Explokart & URU-GIforSPS, 2005

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

  2001-...

 1. (met Elger Heere). "@ la carte." [internetrubriek]. Caert-Thresoor, elk nummer vanaf 20, 1 (2001)

  2001

 2. (met Elger Heere). "Selectie van kaartprojecties binnen GIS." Kartografisch Tijdschrift 27, nr. 1 (2001): 44-48. Samenvatting.
 3. (met Elger Heere). "Delflands kaarten belicht." Het Waterschap 86, afl. 7 (2001): 338-343.
 4. "Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht." In Het kaartboek geopend, ed. Elger Heere & M. Storms, 7-11. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2001 (NVK Publikatiereeks; nr. 32).

  2002

 5. "Kansen en bedreigingen voor wetenschappelijk kartografie-onderwijs." Kartografisch Tijdschrift 28, 2 (2002): 39-43. Samenvatting
 6. "Presentation of old maps on the Internet." ICA News 38 (June 2002): 10-11.
 7. "De ontsluiting van oude kaarten op internet." Caert-Thresoor 21 (2002) 3: 79-83. Ook on-line beschikbaar.
 8. "De ontsluiting van oude kaarten op internet." Kartografisch Tijdschrift 28 (2002) 3: 39-43.
 9. (met Elger Heere). "Predakastrale bronnen op Voorne." In: Henk Baas, Sonja Barends... [et al.] (red.), Landschap in archieven, 75-78. Historisch Geografisch Tijdschrift 20e jrg. nr. 3. Utrecht: Matrijs, 2002.
 10. "Het kaartboek; een schat aan informatie". Questa 16 (January 2002), 3: 12-13.

  2004

 11. (met Aad de Klerk). "Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit: Een vergeten voor van cultureel erfgoed." Caert-Thresoor 23 (2004), 2: 29-36.
 12. (met Elger Heere). "Het Kadaster van 1832 op Internet." Historisch-Geografich Tijdschrift 22 (2004), 3:98-108.
 13. (met Lida Ruitinga). "Fantasia Cartographica: een fantastische wereld in kaart gebracht." Caert-Thresoor 23 (2004), 4: 83-88.

  2005

 14. "Prekadastrale kaartboeken in Nederlandse archieven". Archievenblad 109-2 (2005): 24-25.
 15. (met Elger Heere). "The use of Dutch map books." p.113-127, in: Birgitta Roeck Hansen (red.), Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna. - Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 57, 2005.
 16. "Op zoek naar buitenlandse kaartboeken". - In: Geo-Info: Tijdschrift voor geo-informatie Nederland 2, 7/8 (2005): 356-360.
 17. (met Elger Heere). "Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving.". In: Caert-Thresoor 24 (2005) 3: 93-99.

  2007

 18. "'Op ieder particuliere caart zal een compas moeten geteikent werden': De kompasroos op prekadastrale kaarten in Nederland," 373-384. In Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.)., Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007 (summary)
 19. "Het aangeraakte kaartboek : de geannoteerde drukproef van het kaartboek van Voorne." In: K. van Ommen, A. Vrolijk & G. Warnar (red.), Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer, 135-141. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek Leiden [Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Nr. 75].
 20. (met Elger Heere) "Visualising an all-round cartographer: A biography of Prof.Dr. Ferjan Ormeling." In Elger Heere en Martijn Storms (ed.), Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography, 11-36. Nederlandse Geografische Studies nr. 365. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007.

  2008

 21. (met Hans Renes,) "Die Bedeutung der Forschung von Prof. Dr. Gerhard Aymans für das niederländische Nordlimburg." In P. Burggraaff & K.D. Kleefeld (hrsg.), Entdeckungslandschaft Unterer Niederrhein - Land zwischen Maas und Rhein. Neue Forschungen zur Kulturlandschaft des Niederrheins auf der Grundlage der Arbeiten von Gerhard Aymans und Rudolf Straßer. Symposium im Kloster Graefenthal, Goch-Asperden, 2006, 80-93. (Colloquium Geographicum Band 30). Bonn: Geographisches Institut der Universität Bonn / Sankt Augustin: Asgard-Verlag, 2008.

Geredigeerde boeken / Edited books

  2001

 1. (met Elger Heere). Het kaartboek geopend. NVK Publikatiereeks, 32. (Werkgroep Geschiedenis van de Kartografie). Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 2001. Inhoud.

  2007

 2. (met Elger Heere). Ormeling's Cartography: Presented tot Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography. - Nederlandse Geografische Studies nr. 365. - Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht, 2007. - 212 blz. - ISBN 978-90-6809-407-7. - Informatie
 3. (met Elger Heere) 'Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof.dr. Ferjan Ormeling', Geo-Info: Tijdschrift voor Geo-Informatie Nederland 4 (2007), 12: 482-488.
 4. (met Elger Heere) 'Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof.dr. Ferjan Ormeling.' Caert-Thresoor 26, 4 (2007): 90-96.

  2008

 5. 'De drie kaartboeken van Marcelis van Oort. Rhenen opgemeten rond 1600.' In: L. Bultje-van Dillen et al (red.), Geschiedenis van Rhenen, 192-201, 559-561 (Historische Heuvelrug Reeks 15). Utrecht: Matrijs, 2008.

Lezingen / Papers

  2000

 1. Kaartprojecties binnen GIS. GIN 2000, Geo-Informatiedag Nederland 2000, De Reehorst, Ede, 18 februari 2000

  2001

 2. Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht. Het kaartboek geopend: Studiedag werkgroep Geschiedenis van de Kartografie van de NVK, Delft 3 april 2001.

  2002

 3. Ontsluiting van oude kaarten via het WWW. Studiedagen "Web Kartografie", Nederlandse Vereniging voor Kartografie, Enschede, 18-19 april 2002.
 4. (met Elger Heere). Niederländische Präkataster-Kartenbücher. 11. Kartographiehistorisches Colloquium, Nürnberg, 20 September 2002.

  2003

 5. (met Elger Heere). GIS-toepassing voor de ontsluiting van prekadastrale kaarten. Studiedag Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 22 mei 2003.
 6. The use of old property maps. 21st International Cartographic Conference, Durban, South Africa, 13 augustus 2003
 7. The use of old property maps. Department of Land Affairs, Kaapstad, South Africa, 29 augustus 2003
 8. Utrechtse Kaartboeken. HGVU, Utrecht, 11 november 2003
 9. The use of old property maps in Historical Geography. 12th International Conference of Historical Geographers "On the edge", Auckland, New Zealand, 9-13 december 2003.
 10. (met Elger Heere), The use of Dutch map books. KVHAA’s symposium Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna, Stockholm, Sweden, 27 november 2003

  2004

 11. Genauigkeit und Zuverlässigkeit alter Flurkarten. 12. Kartographiehistorisches Colloquium, Frankfurt, 1 oktober 2004.

  2005

 12. De waarde van prekadastrale kaartboeken voor stedengeschiedenis. 23 september 2005 - Werkgroep Stedengeschiedenis, Utrecht
 13. Delftse kaartboeken en genealogie. 8 december 2005 - NGV-Delfland, Utrecht.
 14. (met Elger Heere). Dutch estate atlases and historical GIS. - 10 maart 2005 - URU-dagen, Doorn
 15. (met Elger Heere). Oude kaarten van provinciën tot perceel. - 15 maart 2005 - Boekhandel/Antiquariaat Grimbergen, Lisse [Boekenweek-lezing]
 16. (met Elger Heere). Dutch Estate Atlases and Historical GIS, Use and Digital Cataloguing of Manuscript Property Atlases (16th-19th Century). - 22 juli 2005 - 21st International Conference on the History of Cartography, Budapest.

  2006

 17. Kaartboeken in Nederland, Delfland en Maasland. - 24 januari 2006 - Historische Vereniging Maasland.

  2008

 18. Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. Roosendaal, Anno 1810, 17 januari 2008
 19. Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. Bergen op Zoom, Historisch Centrum het Markiezenhof, 12 februari 2008
 20. Het werk van de Adan-familie in historisch en cartografisch perspectief. Bergen op Zoom, Historisch Centrum het Markiezenhof (Studiedag GIN-WGK), 22 februari 2008
 21. Drie kaartboeken van Marcelis van Oort: Rhenen opgemeten rond 1600. Utrecht, Historisch-Geografische Vereniging Utrecht, 11 november 2008
 22. The compass rose on property maps in the Netherlands. Brussel, Brussels International Map Collectors Circle (6th Study Session), 12 december 2008

Home Cartography Section Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.