Section Cartography

Dr. Paul van den Brink

Publicaties en Lezingen sedert 1989
Publications & Papers since 1989

INDEXTerug naar overzicht


Publikaties / Publications

Proefschrift / Dissertation 1998

Boeken / Books

  1979-80

 1. Melchior Bolstra, landmeter van Rijnland: Declaraties over het Leidse kwartier. Haarlem; Leiden : eigen uitgave, i.s.m. het Hoogheemraadschap Rijnland, 1979-1980. 3 dl., ongepag.

  1993

 2. (met P.C.J. van der Krogt en M.M.Th.L. Hameleers). Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden = Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands. Utrecht: HES Publishers, 1993. 418 pp.

  2002

 3. Kartobibliografie van de Rivierkaart (1830-1961), red. Jan Hoofs en Yvonne van der Pijl. Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD, [2002].

  2006

 4. (met Günter Schilder, Jacques Moerman, Ferjan Ormeling en Hans Ferwerda), Grote atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company, I: Atlas Isaak de Graaf - Atlas Amsterdam. - Voorburg: Asia Maior, i.s.m. KNAG, Nationaal Archief en Explokart/Fac. Geowetenschappen, 2006. - 420 blz. - ISBN 90 74861 26 1: Prijs € 350,- incl. porto in Nederland. - Informatie: http://www.asiamaior.nl/informatievoc.htm.

  2007

 5. (met Robert Karrow) Mapping a Nation: The Golden Age of Dutch Cartography: The LaSalle Bank Dutch Map Collection. [Chicago: LaSalle Bank Corporation, 2007]. - 150 blz. - Niet in de handel, alleen verkrijgbaar bij de LaSalle Bank.

  2010

 6. Dienstbare Kaarten: Een cartografische geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en het Tijdschrift, 1873-1966. - Houten: HES & De Graaf, 2010. - (Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies; 12). - 719 blz. - ISBN 978 90 6194 430 0. - www.hesdegraaf.com.

Bijdragen in tijdschriften e.d. / Contributions in Journals etc.

  1982

 1. 'De kaartenverzameling van de Holland Land Company (1789-1869)'. Caert-Thresoor 1 (1982): 54-56.

  1986

 2. ''Dit capitaale en kostbaar stuk werks': enige notities bij de kaart van de Merwede door Melchior Bolstra 1738-1739(1745)'. In Polder-, waterschaps- en rivierkartografie: Bewerkte lezingen gehouden op de jaarlijkse studiedag van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, op 26 oktober 1985 te Leiden, ed. M.M.Th.L. Hameleers & P.C.J. van der Krogt, 21-31. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie (Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie), 1986.

  1987

 3. 'Maria de Haan en Isaac Tirion: Een bladzijde uit de geschiedenis van de waterstaatskartografie'. Caert-Thresoor 6 (1987): 39-42.

  1988

 4. 'Resolutiekaarten, de Staten van Holland en de Waterstaatskartografie 1699-1795'. Kartografisch Tijdschrift 14, 2 (1988): 62-67.
 5. 'De kartering van de Salomonseilanden: een kaartkritiek van Nicolaas Struyck'. In Kartofilatelie, ed. F.J. Ormeling, 7-11. Bulletin van de vakgroep Kartografie, 1988.

  1989

 6. 'De kaart van Rijnland door Floris Balthasar van Berckenrode.' In Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berkenrode in 1614 getekend, ed. K. Zandvliet (m.m.v. P. van den Brink), 1-17. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989.
 7. 'Produktie, distributie en gebruik van kaarten en atlassen.' In Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, ed. P. van den Brink en J. Werner, 46-47. Utrecht: HES Uitgevers, 1989.
 8. 'Wat boden de Amsterdamse kaartuitgevers?' In Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten - en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, ed. P. van den Brink en J. Werner, 58-73. Utrecht: HES Uitgevers, 1989..
 9. (met K. Zandvliet). 'Bibliografie van kaarten en prenten.' In Prins Maurits' kaart van Rijnland en omliggend gebied door Floris Balthasar en zijn zoon Balthasar Florisz. van Berkenrode in 1614 getekend, ed. K. Zandvliet (m.m.v. P. van den Brink), 51-56. Alphen aan den Rijn: Canaletto, 1989.

  1990

 10. 'Jean Baptiste de Bouge en de choro-topografische kaart der Noordelijke provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden: de kaartredaktie bij het Depot-Generaal van Oorlog (1806-1810).' In Geschiedenis van de topografische kartering van Nederland: bewerkte lezingen gehouden op de studiedag van de Werkgroep voor de geschiedenis van de kartografie, Den Haag 1990, red. M. Hameleers, 46-67. Utrecht, 1990.
 11. 'Die Flusskartographischen Arbeiten von Carl Friedrich v. Wiebeking: einem deutschen Kartographen unter niederländischen Einfluss.' In 4. Kartographiehistorisches Colloquium Karlsruhe 1988: Vorträge und Berichte, ed. W. Scharfe, 85-92. Berlin, 1990.

  1992

 12. 'De kaart van de Merwede door Niculaas Cruquius.' Caert-Thresoor 11 (1992): 17-23.

  1993

 13. 'Het kartografisch informatiecentrum van de Koninklijke Bibliotheek.' In ..., 39-42. NVK Publikatiereeks 8. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie, 1993.

  1994

 14. 'Zeeatlas" (#32, pp. 80-81); 'Noordhollandse cartographen' (#40, pp. 96-97); 'Jan Huygen van Linschoten' (#41, pp. 98-99); 'Blaeu-atlas' (#57, pp. 130-131); 'Neptune françois' (#60, pp. 136-137). In Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek = A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek, ed. W. van Drimmelen [et al.]. Zwolle: Waanders, 1994.

  1999

 15. 'De 18e-eeuwse Hollandse gedrukte rivierkartografie: De opbouw en inrichting van een kartografisch informatiebestand voor de Nederlandse rivierzorg.' Kartografisch Tijdschrift 25, 1 (1999): 25-33.

  2000

 16. 'River Landscapes: The Origin and Development of the Printed River Map in the Netherlands, 1725-1795.' Imago Mundi 52 (2000): 66-78.
 17. ''As you sow, so shall you reap' Volunteers at Utrecht University.' In Proceedings of the Sessions on Teaching the History of Cartography IV and V 'Continuing Education in Cartography' held in Lisbon and Athens during the 17th and 18th International Conferences on the History of Cartography in 1997 and 1999, ed. F.J. Ormeling, 43-46. [Publication of the] ICA Commission on Education and Training [and] ICA Commission on the History of Cartography. Utrecht: Utrecht University, Faculty of Geographical Sciences, 2000.

  2001

 18. 'Het bibliografisch apparaat en het zoeken naar literatuur.' Hoofdstuk 4 in Het vervaardigen van een kartobibliografie: Kartobibliografisch Werkcollege (Tweede, vermeerdere uitgave), Peter van der Krogt, 76-87. Utrecht: Explokart, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 2001.

  2002

 19. 'De Afdeling 'Nederland' van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1876-1910.' Kartografisch Tijdschrift 28, 1 (2002): 32-39. Samenvatting

  2003

 20. 'Cartografie.' In: Arnold Wentholt (red.), In kaart gebracht met kapmes en kompas: met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960. - Heerlen: ABP Public Affairs; Utrecht, 2003. - p. 298-313.
 21. 'Rijnland en de rivieren: Inrichting en vormgeving van de Hollandse rivierzorg in de achttiende eeuw.' In: Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 12(2003), 2(december), p. 69-78.

  2004

 22. 'Het kaartbeeld van Tropisch Nederland: Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en de kartografie van Nederlands-Indië, 1873-1940. In: M. van Egmond (red.), Indische kartografie, GIN Publicatiereeks, 2 (Deurne: Geo-Informatie Nederland, 2004), blz. 7-14.

  2006

 23. (met Marc Hameleers), 'Nouveau Plan de la Ville d’Amsterdam: de toeristische kaart van Amsterdam, gegraveerd door Willem Cornelis van Baarsel en uitgegeven door Johannes Guykens (1837-1850).' In Caert-Thresoor 25, 2 (2006): 41-46.
 24. ''Please provide us with accurate maps!': The acquisition policies of the Royal Netherlands Geographical Society' In Proceedings of the International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006, ed. by Peter van der Krogt and Elri Liebenberg. - [S.l] : International Cartographic Association, Working Group on the History of Colonial Cartography in the 19th and 20th centuries, 2006.(5 pp.).

  2007

 25. 'De voorgeschiedenis van de Atlas van Tropisch Nederland, 1905-1938: 'Het atlas-drama van begin tot einde',' 533-552. In Paula van Gestel-van het Schip & Peter van der Krogt (ed.)., Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & de Graaf, 2007 (summary)

  2008

 26. 'Tackling the Role Model: Some remarks on the relationship between Petermanns Geographische Mitteilungen and the Royal Netherlands Geographical Society at the end of the 19th century,' 45-53, in Ferjan Ormeling & Sebastian Lentz (red.), Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen 'explorativer Geographie' und der 'Vermessenheit' europäischer Raumphantasien: Beiträge der Internationalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. [Friedenstein-Forschungen; Bd. 2]. Stuttgart: Franz Steiner, 2008.

  2009

 27. 'De Noordnederlandsche tongvallen': Enkele kanttekeningen bij de onvoltooid gebleven taalkundige atlas van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap'. Caert-Thresoor 28,1 (2009): 19-24
 28. 'Een geologisch mozaïek van Nederlands Oost-Indië.' Geo-Info 6,3 (2009): 80-81.
 29. 'Een kaartuitsnede en een vraag.' Geo-Info 6,9 (2009): 14-15. - Betreft een schetsatlasje van J.B. Albers uit ca. 1847-1849.

  2010

 30. 'Een propagandakaart voor goudzoekers'. Geo-Info 7, 4 (2010): 16-17. - over de Kaart van de Rivier de Suriname van G.P.H. Zimmermann (1877).

Geredigeerde boeken / Edited books


  1989

 1. (met J.W.H. Werner). Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat: de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Utrecht: HES Uitgevers, 1989. 112 p.

  1995

 2. Brink, Paul van den (ed.), Eveline Berghuis [et al.] (eindredactie). Almanak verzamelingen topografisch materiaal: Een overzicht van kaartenverzamelingen en topografisch-historische atlassen in Nederland. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1995. 340 pp.

  1996

 3. (met P. Moree). Met kapmes en kompas: vier eeuwen Nederlandse ontdekkingsreizen en reisverslagen. Catalogus en tentoonstelling ter gelegenheid van het IGU-congres in Den Haag en georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1996. 66 pp.

  2003

 4. (met F.J. Ormeling en J.W.H. Werner, als Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Grote atlas van Nederlands Oost-Indië = Comprehensive Atlas of the Netherlands East Indies, [red.] J.R. van Diessen en F.J. Ormeling; [tekst] J.R. van Diessen, F.J. Ormeling, J.J. Reijnders, R.P.G.A. Voskuil. - Zierikzee: Asia Maior; Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2003. - 456 blz. - ISBN 90-74861-20-2. Grote atlas van Nederlands Oost-Indië. Zierikzee: Asia Major 2003. 400 pp. Explokart

  2005

 5. (met F.J. Ormeling, E.A.G. Postma en J.W.H. Werner als leden van Begeleidingscommissie Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap), Grote atlas van Nederland, 1930-1950 = Comprehensive atlas of the Netherlands, 1930-1950 / Tekst: B. de Pater, B. Schoenmaker; Bijdragen van R.C.M. Braam, J.R. van Diessen, M. van Egmond, L.C. Kaulartz, M.A. de Laat, W. Leijnse, R.P. Oddens, M.P.B. Ziellemans. Eindredactie: J.R. van Diessen. - Zierikzee: Atlas Maior, i.s.m. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) en Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), 2005. - 584 blz. - ISBN 90-74861-25-3: prijs € 275,- (2de druk, april 2006). - Informatie: http://www.asiamaior.nl.

Webpublikaties en Websites

 1. Historie, «Tot vermeerdering der kennis van de Aardbol». Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. http://www.knag.nl/24.0.html
 2. Veertig historisch-cartografische en boekhistorische bijdragen voor de website van Asher Rare Books te IJmuiden. http://www.asherbooks.com/

Lezingen / Papers

  1990

 1. Jean Baptiste de Bouge en de choro-topografische kaart der Noordelijke provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden: de kaartredaktie bij het Depot-Generaal van Oorlog (1806-1810). Studiedag Geschiedenis van de topografische kartering van Nederland, Den Haag 23 juni 1990.

  1993

 2. Het kartografische informatiecentrum van de Koninklijke Bibliotheek. Utrecht. Studiedag van de Vakgroep Kartografie, Universiteit Utrecht, 12 november 1993.
 3. Heemstede in Kennemerland en overzicht van vier eeuwen kartografie. Oudheidkundige Vereniging 'Heemstede-Bennebroek', 30 november 1993

  1994

 4. De kleurige kunst van het illumineren. Voordracht in het kader van de Wetenschapsweek. Den Haag, 13 oktober 1994.

  1997

 5. Management and maintenance of river landscapes: the origin and development of the printed rivermap in the Netherlands, 1700-1800. International Conference for the History of Cartography, Lissabon 8 juli 1997.

  1998

 6. Rivierkartografie in het kader van 200 jaar RWS. Terugkomdag Kartografie, Universiteit Utrecht 16 okt. 1998.

  2000

 7. De 'Afdeling Nederland' van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en haar bijdrage tot de Nederlandse kartografie, 1879-1910. Explokart Nieuwjaarsbijeenkomst, Utrecht 21 jan. 2000.
 8. Expedities en onderzoekscollecties van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1875-1960. Koninklijk Instituut voor de Tropen, 2 september 2000.
 9. The Quest for the Snow Mountains: The Exploration and Mapping of Dutch New Guinea, 1904-1958. Society for the History of Discoveries, 41st Annual Meeting, Washington (D.C.), October 13, 2000.
 10. Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en de Strijd om de Ruimte. NVK-Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie, Studiedag 'Strijd om de ruimte in kaart', Amsterdam, 15 december 2000.

  2002

 11. De Nederlandse gedrukte Rivierkartografie: de ontwikkeling van een typisch Nederland kaartgenre, Utrechts Historisch Geografische Vereniging, januari 2002.
 12. Verborgen schatten. De collecties van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Algemene Ledenvergadering van het KNAG, Amsterdam, 12 juni 2002.
 13. Rijnland en de Rivieren. 800-jarig bestaan van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Leiden, 8 oktober 2002.

  2003

 14. Oude kaarten, nieuwe technieken: de kaart in zijn verscheidenheid van toepassing. Studiedag Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 22 mei 2003.
 15. De papieren catalogus voorbij: nieuwe technieken voor kartobibliografisch onderzoek. Studiedag Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 22 mei 2003.
 16. 50 hoogtepunten uit de kartografische collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Studiedag Werkgroep voor de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlandse Vereniging voor Kartografie. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 22 mei 2003.
 17. Geopoliticizing Map Exhibitions: The Case of the Royal Netherlands Geographical Society (1873-1940). 20th International Conference for the History of Cartography, Portland, Maine, 20 June 2003.
 18. Het kaartbeeld van Tropisch Nederland: het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en de cartografie van Nederlands-Indië. Studiedag Indische Kartografie, Werkgroep Geschiedenig van de Kartografie (GIN-NVK)/ Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Amsterdam, Tropenmuseum, 5 november 2003.

  2005

 19. Sumatra unveiled: The Contribution of the Geographical Society of the Netherlands in the mapping of Sumatra. - 11 juli 2005. - International Cartographic Association, A Coruña.
 20. Op reis door het Antiquariaat: kaarten en atlassen bij Asher Rare Books. - 7 oktober 2005 - Studiedag Asher Rare Books, IJmuiden.
 21. Die Zusammenarbeit zwischen PM, der Zeitschrift der Königlich-Niederländischen Geographischen Gesellschaft und den niederländischen Entdeckern im 19. Jahrhundert. - 10 oktober 2005 - Congres Die Verräumlichung des Welt-Bildes: Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen «explorativer Geographie» und der «Vermessenheit» europäischer Raumphantasien, Gotha.

  2006

 22. Cartografie van Holland tot 1795: De Landkaart. Lezing ter gelegenheid van het Antiquariaat Asher Rare Books op landgoed Beeckestijn op 13 januari 2006.
 23. Cartografie van Holland tot 1795: De Waterstaatskaart. Lezing ter gelegenheid van het Antiquariaat Asher Rare Books op landgoed Beeckestijn op 13 januari 2006
 24. Cartografie van Holland tot 1795: De Stad- en Streekkaart. Lezing ter gelegenheid van het Antiquariaat Asher Rare Books op landgoed Beeckestijn op 14 januari 2006.
 25. Cartografie van Holland tot 1795: De Waterschapskaart. Lezing ter gelegenheid van het Antiquariaat Asher Rare Books op landgoed Beeckestijn op 14 januari 2006.
 26. Op Expeditie! De ontdekkingsreizen van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap en hun cartografische neerslag. Lezing tijdens de Amsterdamse Antiquarenbeurs op 8 april 2006
 27. 'Please provide us with accurate maps!': The acquisition policies of the Royal Netherlands Geographical Society. International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University, 21 to 23 August 2006.
 28. Some bibliographical tips for researching Dutch Colonial Cartography. 22 augustus 2006 Koninklijk Instituut voor de tropen, in het kader van International Symposium on 'Old Worlds-New Worlds': History of Colonial Cartography 1750-1950, Utrecht University.
 29. Een geografisch ganzenbord en enkele andere cartografische kanttekening bij het werk van Jules Verne. Lezing voor het Jules Vernegenootschap op 21 oktober 2006

Home Cartography Section Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.