Utrechtse promoties in kartografie
Utrecht Cartography Dissertations

Frans van der Wel's
Download actief vanaf 17 maart

Datum
Date
Naam
Name
Titel van de dissertatie en uitgavegegevens
Title of Dissertation and Publication Details
Promotor(es)
Supervisor(s)
18-12-1961 C. Koeman Collections of Maps and Atlases in the Netherlands
Their History and Present State

Leiden: Brill, 1961. - x, 201 p. (Imago Mundi ; suppl. 3).
Review by G.R. Crone in English
Zonneveld
3-9-1976 H.L.P. Stibbe MARC-Maps: The History of Its Development and a Current Assessment
Utrecht : Geographical Institute of the State University; The Hague: NOBIN, Netherlands Organisation for Information Policy, 1976. - viii, (6), 292 pp. (Bulletin van de Vakgroep Kartografie; No. 3).
English abstract and photo
Koeman & Frielink
31-10-1981 Y.M. Donkersloot-de Vrij Topografische kaarten van Nederland vóór 1750
Handgetekende en gedrukte kaarten - aanwezig in de Nederlandse rijksarchieven

Groningen : Wolters-Noordhoff [etc.], 1981. - 223 p., [72] p. pl., [4] bl. pl.
English summary
Koeman & Heslinga
3-6-1983 F.J. Ormeling Minority Toponyms on Maps
The Rendering of Linguistic Minority Toponyms on Topographic Maps of Western Europe

Utrecht : [Rijksuniversiteit], 1983. - 262 p. - (Utrechtse Geografische Studies).
Nederlandse samenvatting
Koeman & Blok
9-9-1983 J.B.Ch. Wekker Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667
Delft : Rijkscommissie voor Geodesie, 1983. - xliv, 144 p., 10 p. bijlagen, 19 p. pl., 18 p. indexes.
English summary
Koeman & Schilder
17-2-1989 P.C.J. van der Krogt Globi Neerlandici
De globeproduktie in de Nederlanden

Utrecht : HES Uitgevers, 1989. - xiv, 415 p., 16 bl.pl.
English Summary - English language edition
Schilder
7-4-1989 F.W.J. Scholten Militaire topografische kaarten en stadsplattegronden van Nederland, 1579-1795
Alphen aan den Rijn : Canaletto, 1989. - [2], 248 p.
English Summary
Schilder
11-9-1992 Wang Ze-shen An Expert System for Cartographic Symbol Design
Utrecht : Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1992. - vi, 159 p.
Nederlandse samenvatting
Muller & Ormeling
23-2-1996 Jiang Bin Fuzzy Overlay Analysis and Visualization in Geographic Information Systems
[S.l. : [s.n.], 1996. - xxii, 167 p.
English summary
Ormeling & Kainz
22-5-1996 R.M. Hootsmans Fuzzy Sets and Series Analysis for Visual Decision Support in Spatial Data Exploration
Utrecht : Universiteit, 1996. - 192 p. - (KNAG/Nederlandse Geografische Studies ; NGS-nr. 202)
Nederlandse samenvatting - English Abstract
Ormeling & Burrough
29-5-1998 P.P.W.J. van den Brink 'In een opslag van het oog': De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754
Alphen aan den Rijn : Canaletto/Repro Holland, 1998. - 293 p.
English Summary
Schilder
31-3-2000 F.J.M. van der Wel Assessment and Visualisation of Uncertainty in Remote Sensing Land Cover Classifications
Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2000. 187 pp + 9 bijlagen (ingebonden) - ISBN: 90-6266-181-5 Nederlandse samenvatting - English Abstract
Ormeling & Mulder
22-5-2002 P.J. Ogao Exploratory Visualisation of Temporal Geospatial Data Using Animation
Utrecht: Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2002. 158 pp + CD-Rom. - ITC Dissertation No. 89. - ISBN: 90-6164-206-X. English summary & Nederlandse samenvatting
Ormeling & Kraak
5-11-2004 C.P.J.M. van Elzakker The use of maps in the exploration of geographic data
Netherlands Geographical Studies; nr. 326. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen; Enschede: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation ITC, 2004. - 208 pp. - ISBN: 90-6809-365-7. Van Elzakker's personal page for an English summary & Nederlandse samenvatting
Ormeling & Kraak
19-1-2005 C.A. Blok Dynamic visualization variables in animation to support monitoring of spatial phenomena
Netherlands Geographical Studies; nr. 328. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen; Enschede: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation ITC, 2005. - 190 pp. - ISSN: 0169-4839. English summary & Nederlandse samenvatting
Ormeling & Kraak
31-5-2005 M. van Egmond Covens & Mortier: Productie, organisatie en ontwikkeling van een commercieel-kartografisch uitgevershuis in Amsterdam (1685-1866). 't Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers bv, 2005. 427 p. + cd-rom. Niet in de handel. Projectbeschrijving (English summary & Nederlandse samenvatting volgen). Schilder
21-11-2006 P.W.A. Broeders Gijsbert Franco Baron von Derfelden van Hinderstein, 1783-1857: Leven en werk van 'eene ware specialiteit' in kaart gebracht. 't Goy-Houten : HES & De Graaf Publishers bv, 2006. 540 p. + cd-rom. Schilder & Ormeling
27-6-2008 E. Heere GIS voor historisch landschapsonderzoek: Opzet en gebruik van een historisch GIS voor prekadastrale kaarten Nederlandse Geografische Studies 375. Utrecht: KNAG/Faculteit Geowetenschappen, 2008. - 231 p. + cd-rom.
English summary
Ormeling & Vervloet
IN VOORBEREIDING IN PREPARATION
200- M. Storms Het gebruik van prekadastrale kaarten

Home Cartography Section Laatste keer gewijzigd: