Universiteit Utrecht   

Virtual vs. Reality
de ontwikkeling van een virtueel veldwerk

J.A. Hermes

stud.nr.: 9346562
Universiteit Utrecht
augustus 2002

Inhoud en samenvatting

Samenvatting

Een veldwerk tijdens de studie fysische geografie is vaak een duur en tijdrovend onderdeel. Om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tijdens het veldwerk is een goede voorbereiding noodzakelijk. De één bereid zich voor met grondboor, bodemmonsters en simulaties van regenbuien. Een ander heeft liever een boek, kaartmateriaal en foto’s en laat daarmee het gebied tot zich doordringen.

Tegenwoordig is het mogelijk je als voorbereiding op zo’n veldwerk te begeven in een virtuele wereld. Met behulp van Virtual Reality kun je op verkenning in het veldwerkgebied, zonder een voet buiten de deur te zetten. De voorbereiding wordt nu in de vorm van hoor- en werk colleges gedaan, waarbij ingegaan wordt op de achterliggende theorieën en te gebruiken technieken. Deze voorbereiding is echter voor verbetering vatbaar en zou vervangen kunnen worden door een virtueel veldwerk (vvw). Een virtueel veldwerk is een simulatie van een veldwerk in een multimedia omgeving, waarin de achterliggende theorieën samen met beelden uit de werkelijkheid tot een educatief geheel samenkomen. Het virtuele veldwerk komt niet in plaats van het eigenlijke veldwerk, maar dient ter ondersteuning in de voorbereiding, gedurende en achteraf. De stof die nu in de voorbereidende colleges gedoceerd wordt, zal dan ook volledig in het vvw worden overgenomen.

Daarnaast kan een uitgebreide virtuele verkenning van het gebied plaatsvinden, wat een goede planning van de veldactiviteiten kan opleveren. Hierdoor kan de tijd die in het veld doorgebracht wordt beter worden benut. Binnen een vvw kan ook een volledige uitwerking van de velddata (voorbeeld set) plaatsvinden om de studenten zo een goed beeld te geven van de beoogde doelen. Dit korte betoog leidt tot de volgende probleemstelling, doelstelling en hypothesen.

Probleemstelling:

Het rendement van het tweedejaars veldwerk Fysische Geografie is te laag. Een oplossing om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen is het aanbieden van een virtueel veldwerk.

Doelstelling:

Het ontwikkelen van een concept van een virtueel veldwerk, dat gebruikt kan worden om het rendement van het veldwerk in de Franse "Pre Alpes du Sud" te vergroten.

Hypothesen:

  1. Een virtueel veldwerk is geen vervanging van het werkelijke veldwerk.
  2. De "werkelijkheidonafhankelijke" elementen van het veldwerk, zoals de gehanteerde technieken en materialen zijn op een simpele wijze onder te brengen in categorieën, die de basis vormen van een efficiënt op te zetten virtueel veldwerk.

Home Cartography Section    Homepage RW Home UU Zoek Laatste keer gewijzigd:
door
Peter van der Krogt.