Universiteit Utrecht   

Virtual vs. Reality
de ontwikkeling van een virtueel veldwerk

J.A. Hermes

Naar inhoud
Naar hoofdstuk 2

Hoofdstuk 3: Eisen aan het concept


Inleiding

In dit hoofdstuk worden de eisen die aan het concept gesteld worden uitgewerkt. Hier worden de resultaten van het onderzoek in meegenomen. De ideeën die tijdens het onderzoek zijn opgedaan, zullen hier vermeld worden. Een schets van het ontwerp wordt opgesteld nadat er een inventarisatie is gemaakt van de verschillende onderdelen die in het v.v.w. verwerkt moeten worden. Het gaat hier over de daadwerkelijke inhoud van het v.v.w., die voor een groot deel afkomstig is uit de handleiding BDVK2 (tweede jaars veldwerk fysische geografie in de PréAlpes Du Sud). Naast de uit de handleiding afkomstige informatie zullen er nieuwe onderdelen toegevoegd worden. Als eerste worden de eisen opgesteld waaraan het concept moet gaan voldoen.

Eisen aan het ontwerp

De eisen aan het te ontwerpen concept zijn de volgende: Uit de in hoofdstuk twee gebruikte checklist zijn de belangrijkste eisen af te leiden. Deze zal dan ook gebruikt worden om via het beantwoorden van de vragen de eisen te beschrijven. Door de antwoorden te vergelijken met die uit hoofdstuk twee, is op een duidelijke manier na te gaan welke van de v.v.w. bruikbare delen heeft en welke dat zijn.

Opbouw:De opbouw wordt bepaald in hoofdstuk 4: de ontwikkeling van het concept
Lineair:Het is de bedoeling dat het een lineaire opbouw krijgt. Deze opbouw moet echter alleen binnen de verschillende hoofdstukken zitten, die samen als een piramide structuur vanaf de hoofdpagina te bereiken zijn.
Kaarten:Kaartmateriaal is volop aanwezig. Het dient niet alleen om de plaats te bepalen van het veldwerkgebied, maar ook om veldgegevens in te verwerken. Tekeningen van gebiedsdoorsneden en schematische proefopstellingen worden veel toegepast.
Locatie:Het veldwerk vindt plaats in de Franse PréAlpes du Sud, in de omgeving van het dorp Serres. Iedere groep van twee of drie studenten krijgt een gebied aangewezen om het veldwerk in uit te voeren.
Onderwerp:Het onderwerp is bodemerosie. De opdracht die de studenten meekrijgen is het vervaardigen van een erosiegevoeligheidskaart. Deze moet verkregen worden door het vervaardigen en later samenvoegen van meerdere andere kaarten, met ieder een specifiek onderwerp.
Niveau:Het v.v.w. is bestemd voor studenten aan de Universiteit Utrecht.
Educatief:Het v.v.w. is bedoeld om de studenten te ondersteunen. Het vervangt de veldwerkbundel, bevat interactieve opgaven, een blik op het gebied en voegt de mogelijkheid toe om het veldwerk uit te werken.
Doel:Het doel is een betere voorbereiding en uitwerking van het veldwerk te krijgen.
Historie:De historie van het gebied is uitgebreid aanwezig. Is de huidige veldwerkbundel staat deze ook al, maar een uitbreiding hierop is wenselijk aangezien deze wat kort is.
Theorie:De theorie van de gebruikte methoden maakte een groot deel uit van het v.v.w.. dit gedeelte dient als referentie, wanneer de studenten zelf het veld in gaan. Animatie binnen dit gedeelte helpt om de toegepaste methode duidelijker te maken.
Data:Binnen het v.v.w. zijn voorbeeld data verwerkt samen met de methode waarop deze verkregen zijn.
Interactief:Dat het v.v.w. interactief is, is van cruciaal belang. Dit zorgt er namelijk voor dat de student gestuurd wordt binnen het v.v.w. en kan gebruikt worden om te toetsen.
Bewerken:De voorbeeldgegevens kunnen niet bewerkt worden.
Modelleren:De voorbeeldgegevens zijn al uitgewerkt in de beschikbare modellen.
Presenteren:De eindproducten van het veldwerk zoals het nu is, bestaan voor de helft uit kaarten. Deze kunnen dan ook binnen het v.v.w. vervaardigd worden.
Invoer:De veldgegevens die de student verzamelt, moeten via het v.v.w. verwerkt worden tot een goed eindresultaat. Het voordeel hiervan is dat binnen een educatieve achtergrond de gegevens verwerkt worden tot een correct eindproduct.
Eigen data:Tijdens de bewerking van de gegevens, moet er ook met modellen gewerkt worden. Door dit binnen het v.v.w. te houden, wordt het voor de student een stuk eenvoudiger.
Kleuren:Het kleurgebruik in de kaarten die gemaakt worden is vrij. Er worden wel suggesties gedaan, door het tonen van voorbeelden.
Afronding:Het v.v.w. is niet bedoeld als vervanging voor het veldwerk in de werkelijkheid, al zou het deze functie, in geval van uitzondering, wel moeten kunnen vervullen.
GIS:ja, de overlayfunctie is zeer bruikbaar in dit veldwerk. De verschillende kaarten die gemaakt worden moeten gecombineerd worden tot een landschschapseenhedenkaart. Door gebruik te maken van deze functie wordt veel tijd bespaart en een veel nauwkeurigere kaart verkregen.

Naar: Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van het concept


Home Cartography Section    Homepage RW Home UU Zoek Laatste keer gewijzigd:
door
Peter van der Krogt.