Universiteit Utrecht   

Virtual vs. Reality
de ontwikkeling van een virtueel veldwerk

J.A. Hermes

Naar inhoud
Naar hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5: Conclusies


Virtual vs. Reality: hypothese 1

Een virtueel veldwerk is een vervanging voor het werkelijke veldwerk.

Nu het concept klaar is, is het duidelijk dat het verder gaat dan de in hoofdstuk 2 onderzochte virtuele veldwerken met betrekking tot de interactiviteit. Het concept is natuurlijk nog uit te breiden zodat het meerdere functies kan vervullen. De opzet van dit concept is immers dat het een aanvulling moet zijn op het werkelijke veldwerk, maar het zou ook een vervanging ervoor moeten kunnen zijn. Het hoeft dan niet zo te zijn dat het voor alle studenten een vervanging vormt, maar wel voor die studenten die onmogelijk het echte veldwerk kunnen doen. Het gaat dan om studenten die bv. in een rolstoel zitten of gedurende langere tijd in het ziekenhuis liggen. Voor deze studenten is het momenteel onmogelijk om een fysisch geografisch veldwerk te doen.
Wanneer dit concept gebruikt zal worden om een vervanging te maken voor het werkelijk veldwerk voor alle studenten, moet er een belangrijke aanpassing plaatsvinden. Het interactieve deel waarmee het veldwerkgebied bezocht wordt zal flink moeten worden uitgebreid. Het moet de mogelijkheid hebben om het gebied op meerdere manieren te visualiseren. De virtuele wereld die aangeboden wordt moet de mogelijkheid hebben tot het nemen van waarnemingen die de werkelijkheid benaderen. Al met al is het ontwerp van zo'n v.v.w. geen eenvoudige taak en dat verdient dan ook verder onderzoek.

GIS: hypothese 2

De "werkelijkheidonafhankelijke" elementen van het veldwerk, zoals de gehanteerde technieken en materialen zijn op een simpele wijze onder te brengen in categorieën, die de basis vormen van een efficiënt op te zetten virtueel veldwerk.

Het is duidelijk dat de werkelijkheidsonafhankelijke elementen zoals bedoeld in de hypothese eenvoudig onder te brengen zijn in een v.v.w.. De verwerking van de gehanteerde technieken en materialen is eenvoudig in een mutimedia omgeving te plaatsen, waardoor het een duidelijke meerwaarde krijgt ten opzichte van de momenteel gebruikte veldwerkhandleiding. Het GIS gedeelte in het concept kan ook tot deze werkelijkheidsonafhankelijke elementen gerekend worden. Het gebruikt gegevens die in het veldwerkgebied verzameld zijn, maar kan op elke lokatie gebruikt worden. Zo kan de uitwerking gedaan worden na thuiskomst.
Het interactieve GIS gedeelte dat in het concept verwerkt is, hoeft niet binnen het v.v.w. verwerkt te worden. De ontwikkeling van deze functionaliteit binnen het v.v.w. vergt een langdurig programmeringstraject. Door dit gedeelte los te maken van het v.v.w. en het aan te bieden binnen een bestaand GIS pakket, wordt veel tijd en geld bespaart, terwijl de student het verschil waarschijnlijk nauwelijks zal merken.
Binnen het GIS gedeelte krijgen de studenten de beschikking over een DEM, luchtfoto's, een topografische kaart en een kadastrale kaart van het gebied. Een goede uitbreiding hierop zou zijn het aanbieden van satellietbeelden (LANDSAT TM) in alle banden, met de bijbehorende software om deze data te kunnen verwerken.
Het voordeel hiervan is dat het de student een keuze geeft in de te gebruiken bronnen en te volgen koers tijdens het veldwerk. Er kan ook voor gekozen worden om de beelden vooraf te geven zodat deze bij de voorbereiding gebruikt kunnen worden. Deze optie kan eenvoudig in het v.v.w. verwerkt worden, al zal de software voor de bewerking apart aangeboden moeten worden.

Probleemstelling en Doelstelling

Het rendement van het tweedejaars veldwerk Fysische Geografie is te laag. Een oplossing om tot een zo hoog mogelijk rendement te komen is het aanbieden van een virtueel veldwerk. De doelstelling is het ontwikkelen van een concept van een virtueel veldwerk, dat gebruikt kan worden om het rendement van het veldwerk in de Franse "PréAlpes du Sud" te vergroten.

In deze scriptie is een concept ontwikkeld voor een virtueel veldwerk. De bedoeling is dat het een verbetering geeft van het huidige fysische geografische veldwerk "PréAlpes du Sud".
De verbeteringen die het concept laat zien zijn:

Naar: Hoofdstuk 6: Literatuurlijst


Home Cartography Section    Homepage RW Home UU Zoek Laatste keer gewijzigd:
door
Peter van der Krogt.