Universiteit Utrecht   

Samenvatting van de scriptie

Een nieuw leven voor oude kadastrale gegevens

Een onderzoek naar verbetering van de beschikbaarstelling van oude kadastrale gegevens ten behoeve van historisch onderzoek en de interesse in de leefomgeving

Reinoud Holleman

16 januari 2003
terug naar scripties

Oude kadastrale gegevens, die het basismateriaal vormden van het in 1832 opgerichte Nederlandse kadaster, bevatten een schat aan informatie voor historisch onderzoek. Eigendomsverhoudingen, bezittingen, beroepen en belastingen geven een beeld van de economische toestand. Met de indeling in percelen, de ligging en vorm van de bebouwing en het landgebruik kan een voorstelling gemaakt worden van de ruimtelijke inrichting van Nederland sinds het begin van de 19e eeuw.

Inmiddels kunnen de Minuutplans en Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels door iedereen bekeken worden in de rijksarchieven. Toch worden deze gegevens nog weinig benut. Beschikbaarstelling via internet is laagdrempeliger dan de gang naar het archief. Dit betekent dat een groter publiek bereikt kan worden. Door de gereedschappen voor het analyseren van de kaarten en registers zo eenvoudig mogelijk te houden, kan een breder publiek met de gegevens aan de slag. Een bijkomend voordeel van digitale beschikbaarstelling is dat nieuwe onderzoeksmogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren, binnen handbereik zijn gekomen.

Dit komt overeen met de doelstellingen van het project 'De Woonomgeving' van de overkoepelende organisatie van archieven in Nederland (DIVA): De oude kadastrale gegevens via internet beschikbaar stellen, zodat: deze gegevens voor een groter en breder publiek toegankelijk zijn en op eenvoudige wijze meer informatie uit dezelfde kadastrale gegevens afgeleid kan worden.

In de presentatie zal getoond worden:


Home Cartography Section    Homepage RW Home UU Zoek Laatste keer gewijzigd: door Peter van der Krogt.